Polska: Podlasie – Drzewo i Sacrum

22-25.11.2018

Objazd naukowy Podlasie – Drzewo i sacrum był zorganizowany przez KSI we współpracy z redakcją ukraińskiego czasopisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” Program był realizowany na Podlasiu i miał na celu zapoznanie studentów z materialną i duchową kulturą pogranicza kulturowego polsko-białorusko-ukraińskiego. W ramach programu studenci zwiedzali miejscowości, gdzie funkcjonują szkoły, organizacje pozarządowe oraz ośrodki kultury mniejszości narodowych. Odbyły się spotkania z animatorami kultury, działającymi na szczeblu lokalnym. Studenci zwiedzali zabytki historii i kultury oraz muzea. W ramach objazdu studenci pogłębili wiedzę zdobytą na zajęciach z Etniczno-politycznej historii i współczesności Regionu oraz Religijno-kulturowej historii i współczesności Regionu. Opiekunem grupy był dr Rostysław Kramar.

Objazd naukowy sfinansowano z Programu Indywidualizacji Kształcenia UW