Koło Naukowe „KLIN”

CELE

Głównym celem Koła jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie znajomości kultur krajów regionu Europy Środkowo-wschodniej oraz ich aktywizacja naukowa. Koło realizuje swoje cele poprzez spotkania ze specjalistami z instytucji kultury, nauki czy polityki, przez prezentacje dorobków sztuki wizualnej, organizację wyjazdów i objazdów naukowych jak również przez tworzenie warsztatów tematycznych. Koło KLIN to możliwość rozwoju wieloaspektowej wiedzy na temat krajów Europy Środkowo-wschodniej.

ZESPÓŁ

Opiekun koła: dr Monika Grącka

Prezes koła: Iga Naparty (i.naparty@student.uw.edu.pl)

INICJATYWY

Wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe KLIN:  Więcej