Konkurs na monografię

Konkurs na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

więcej informacji: http://ksi.uw.edu.pl/badania/konkurs-na-monografie/

plakat


Data publikacji: 19 February 2020