Zaliczenie semestru

warunkowe zaliczenie, powtarzanie semestru