Tematy prac licencjackich i magisterskich

Po kliknięciu na imię i nazwisko wybranego pracownika naukowego KSI zostaną Państwo przekierowani do listy tematów prac licencjackich i magisterskich, które są lub były przygotowane pod ich kierownictwem.

Uwaga! Niektóre informacje mogą być widoczne dopiero po zalogowaniu się do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) przez Centralny Serwer Uwierzytelniania (tj. tak samo jako do USOSweb).

prof. dr hab. Viachaslau Shved

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza

dr hab. Joanna Getka

dr hab. Jerzy Grzybowski

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska

dr hab. Andriej Moskwin

dr Marta Brzezińska-Pająk

dr Barbara Czerska

dr Grzegorz Gąsior

dr Monika Grącka

dr Elena Janchuk

dr Katarzyna Karwowska

dr Anna Korzeniowska-Bihun

dr Joanna Kozłowska

dr Rostysław Kramar

dr Olga Lesicka

dr Marcin Niemojewski

dr Justyna Szlachta-Misztal