Opłaty za studia

Zestawienie opłat za studia prowadzone w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

kierunek studiów: Studia nad słowiańszczyzną Wschodnią
specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej      POBIERZ-OPŁATY (obowiązujące od 01.10.2016)

Zestawienie opłat za studia dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności prowadzone w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej,

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

 

kierunek studiów: Studia nad słowiańszczyzną Wschodnią
specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej     POBIERZ-OPŁATY (obowiązujące od 01.10.2016)