Samorząd Studentów

Samorząd Studentów

KADENCJA 2017/2018

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW KSI

Iga Naparty (i.naparty@student.uw.edu.pl) – przewodnicząca zarządu, przedstawicielka studentów i studentek KSI w Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Patryk Frąckiewicz (p.frackiewicz@student.uw.edu.pl) – wiceprzewodniczący zarządu ds. dydaktyki, promocji i organizacji, pełnomocnik finansowy, przedstawiciel studentek i studentów KSI w Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Rafał Jastrzębski (r.jastrzebski6@student.uw.edu.pl) – wiceprzewodniczący zarządu ds. kultury i praktyk

Maja Kunka (m.kunka3@student.uw.edu.pl) – pełnomocnik finansowy

Oliwia Styś (o.stys@student.uw.edu.pl) – sekretarz, członkini zarządu, przedstawicielka studentów i studentek KSI w Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej

 
Fanpage Samorządu na Facebooku

 

PARLAMENT STUDENTÓW UW

Patryk Frąckiewicz (p.frackiewicz@student.uw.edu.pl) – przedstawiciel studentów i studentek KSI w Parlamencie Studentów UW

Strona internetowa Parlamentu Studentów UW