Samorząd Studentów

Samorząd Studentów

KADENCJA 2018/2019

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW KSI

Seweryn Sikorski (s.sikorski4@student.uw.edu.pl) – przewodniczący zarządu

Iga Naparty (i.naparty@student.uw.edu.pl) – wiceprzewodnicząca zarządu

Kacper Godek (kj.godek@student.uw.edu.pl) – wiceprzewodniczący zarządu

Maja Kunka (m.kunka3@student.uw.edu.pl) – pełnomocnik finansowy

Rafał Jastrzębski (r.jastrzebski6@student.uw.edu.pl) – członek zarządu

 
 

PARLAMENT STUDENTÓW UW

Natalia Zapór – przedstawicielka studentów i studentek KSI w Parlamencie Studentów UW

Strona internetowa Parlamentu Studentów UW