Galeria

więcej informacji na ten temat: www.pjp.uw.edu.pl 

Uczestnicy Projektu „Hej Sokoły!”

 

Charków 09.2021

Charków 09.2021

Warszawa 09.2021

Wilno 09.2021

 

 

od lewej: Joanna Getka, Olena Matushek, Rostysław Kramar
na tle Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie