NAWA Promocja języka Polskiego

 

„Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego”

 

Celem projektu jest promocja języka polskiego wśród studentów Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina, powiązana z promocją wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego i doświadczeń historycznych na ziemiach współczesnej Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem doby Romantyzmu.

Projekt zakłada organizację czterech 5-dniowych sesji (Charków, Warszawa, Wilno) grup studentów (10 uczestników z Polski i 10 uczestników z Ukrainy) pod opieką opiekunów merytorycznych, których zadaniem będzie dodatkowo wsparcie w przygotowaniu projektów, realizowanych wspólnie przez międzynarodowe grupy studenckie.

Uczestnicy programu będą także kontaktować się między sobą na specjalnie utworzonych platformach komunikacyjnych przed, pomiędzy i po zakończeniu sesji ( i po zakończeniu programu) w celu realizacji projektów na wskazane tematy w polsko-ukraińskich grupach mieszanych.

Promocja języka polskiego będzie się więc odbywać nie tylko na zasadzie kontaktu mentor (wykładowca) – słuchacze, ale również na ciągłym (bezpośrednim – w trakcie kolejnych sesji programu i pośrednim – via Internet) kontakcie między uczestnikami projektu, którzy będą wspólnie realizować konkretne zadania. Komunikacja między uczestnikami programu odbywać się będzie po polsku.

Studenci polscy włączeni do programu staną się zarazem krzewicielami kultury polskiej wśród swoich ukraińskich rówieśników, a także nauczycielami języka polskiego w jego najnowszej, „żywej” postaci.

Wszystkie sesje będą częściowo otwarte dla osób zainteresowanych tematyką projektu, a nie biorących w nim bezpośredniego udziału. Termin realizacji projektu: 16.11.2020-29.10.2021

Harmonogram projektu:

I. Sesja Charków
Rozpoczęcie działania 2021-09-06
Zakończenie działania 2021-09-10
II. Sesja Warszawa
Rozpoczęcie działania 2021-09-20
Zakończenie działania 2021-09-24
III. Sesja Wilno
Rozpoczęcie działania 2021-09-25
Zakończenie działania 2021-09-30

Partnerzy projektu

Narodowy Uniwersytet im. Karazina w Charkowie

Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

 

Koordynatorzy projektu

Joanna Getka

 

 

 

 

Rostysław Kramar

 

 

 

 

Olena Matushek

 

 

 

 

Aneta Rębała

 

 

 

 

 

Projekty promujące język polski za granicą

 

Projekt „Polskie tropy w romantyzmie ukraińskim” został zgłoszony przez dr hab. Joannę Getkę, kierownika Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Uczestniczyć w nim będą studenci UW i Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina, który jest partnerem projektu. Przedsięwzięcie zakłada m.in. promocję wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego i doświadczeń historycznych na ziemiach współczesnej Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem okresu romantyzmu.