Ukraina: Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia

Ukraina: Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia

Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia została zorganizowana we wrześniu 2018 roku. Studenci, którzy interesują się Ukrainą razem z dr hab. Joanną Getką, drem Rostysławem Kramarem oraz mgrem Kamilem Dwornikiem wzięli udział w objeździe naukowym na trasie Lwów – Olesko – Podhorce – Złoczów – Poczajów – Krzemiec. Zarówno trasa oraz program zostały przygotowane jako rozszerzenie przedmiotów Etniczno-polityczna historia regionu, Religijno-kulturowa historia regionu, Historia krajów regionu: Ukraina, Historia kultury krajów regionu: Ukraina. Partnerem szkoły letniej był Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki.

Lwów

We Lwowie grupa została oprowadzona przez przewodniczkę po Starym Mieście. Szczególną uwagę poświęcono stosunkom narodowym i wyznaniowym oraz ich wpływu na architekturę miasta. W Muzeum Narodowym im. Andreja Szeptyckiego studenci mieli okazję zapoznać się z bogatą kolekcją malarstwa ikonowego. Z uwagi na to, że w grupie było wiele osób, które specjalizują się w Ukrainie i Rosji, przewodnik zwracał uwagę na różnice w sztuce ukraińskiej i rosyjskiej.

Złota Podkowa: Olesko – Podhorce – Złóczów

Zamek w Olesko to miejsce urodzenia króla Jana III Sobieskiego. Obecnie stanowi filię Narodowej Lwowskiej Galerii Obrazów im. Borysa Woznyckiego. Studenci zapoznali się z ekspozycją sztuki XVII-XVIII wieku.

Studenci obejrzeli Zamek w Podhorcach, przykład XVII–wiecznej budowli z parkiem, łączącej funkcję rezydencyjną i obronną. Studenci przekonali się, że utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego jest niezwykle kosztowne.

W Złoczowie studenci zwiedzili kompleks zamkowy, w skład którego wchodzi Pałac chiński i pałac mieszkalny. W obiekcie, który jest również filią Narodowej Lwowskiej Galerii Obrazów im. Borysa Woznyckiego, zapoznano studentów z malarstwem XVII-XIX wieku.

Poczajów

Ławra Poczajowska jest jednym z trzech najważniejszych prawosławnych monarsterów na Ukrainie. Historię greckokatolickiego zakonu bazylianów, który prowadził w nim intensywną działność wydawniczą, przybliżył studentom wykład dr hab. Joanny Getki, kierownik KSI. Dr Rostysław Kramar przedstawił studentom ze zarys złożonej sytuacji religijnej na Ukrainie.

Krzemiec

W Krzemieńcu studenci odwiedzili Muzeum Dom Juliusza Słowackiego oraz gmach słynnego Liceum Krzemienieckiego. Na górze zamkowej wysłuchali wykładu przewodnika o burzliwej historii miasta.

Objazd naukowy sfinansowano z Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

  • Ukraina, Krzemieniec, Muzeum Juliusza Słowackiego