Szkoła Letnia: „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie postsocjalistycznej”

W dniach 23-29.08.2020 studentki i studenci Katedry brali udział w Szkole Letniej: „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie postsocjalistycznej”, organizowana w ramach programu 4EU+ przez Uniwersytet Karola w Pradze, przy współudziale Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW i Katedry Studiów Politycznych i Historycznych Uniwersytetu w Mediolanie oraz Instytutu Studiów Slawistycznych Uniwersytetu w Heildelbergu.

Opiekunami grupy z ramienia KSIEŚW byli: dr hab. Joanna Getka i dr Grzegorz Gąsior

The Summer School “Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges”