Polska: Sejny, Krasnogruda marzec 2020

W dniach 05.03-08.03.2020 grupa studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej wzięła udział w objeździe naukowym „Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania” . Objazd został sfinansowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia. W trakcie objazdu studenci wysłuchali wielu wykładów oraz wzięli udział w wielu warsztatach, poznając specyfikę pogranicza polsko-litewskiego i polsko-żydowskiego oraz formy działalności Fundacji „Pogranicze”. Wyjazd był dobrą okazją do praktycznego zweryfikowania teoretycznych aspektów pogranicza kulturowego.

Opiekunami grupy z ramienia Katedry byli:  dr hab. Joanna Getka oraz dr Marcin Niemojewski

sprawozdanie z objazdu naukowego okiem Fundacji „Pogranicze”