Polska: Roztocze: pogranicze-ludzie-wielokulturowość

28.03-31.03.2019

Objazd naukowy „Roztocze: pogranicze – ludzie – wielokulturowość” był realizowany w powiecie Tomaszowskim w ramach przedmiotu „Studium terenowe”, który jest realizowany w KSI na II roku I stopnia. Program objazdu był ułożony w taki sposób, żeby jego uczestnicy mogli się przyjrzeć procesowi animacji kultury na szczeblu lokalnym, a także zapoznać się z potencjałem pogranicza kulturowego. Program realizowano we współpracy ze stowarzyszeniem Folkowisko. http://folkowisko.gorajec.info/ Opiekunem grupy był dr Rostysław Kramar