Polska: Sejny, Krasnogruda – Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania

28.02-03.03.2019

Grupa studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej wzięła udział w objeździe naukowym „Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania” realizowanym w ramach przedmiotu „Studium terenowe”. Objazd został sfinansowany ze środków PIK. W trakcie objazdu studenci wysłuchali wielu wykładów oraz wzięli udział w wielu warsztatach, poznając specyfikę pogranicza polsko-litewskiego i polsko-żydowskiego oraz formy działalności Fundacji „Pogranicze”. Wyjazd był dobrą okazją do praktycznego zweryfikowania teoretycznych aspektów pogranicza kulturowego.

Opiekunami grupy z ramienia Katedry byli:  dr Justyna Szlachta-Ignatowicz, dr Marcin Niemojewski