Polska: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. I – Warszawa i Oświęcim

Grupa studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW wzięła udział w międzynarodowym projekcie, sfinansowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć”, dotyczącym Kultury pamięci o II wojnie światowej i Holocauście. Projekt składał się z trzech części, których program realizowany był w poszczególnych krajach.

Rozpoczął się od spotkania zorganizowanego w dniach 10.12.2017-16.12.2017 w Oświęcimiu i Warszawie. W tych dniach w ramach projektu uczestnicy zwiedzili: Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Odwiedzili również Żydowski Instytut Historyczny. Seminarzyści wysłuchali wykładów plenarnych oraz dyskutowali pracując w małych grupach międzynarodowych.

W trakcie projektu studenci mieli możliwość weryfikacji znajomości języków w trakcie indywidualnych rozmów z innymi uczestnikami oraz wymiany poglądów na forum międzynarodowym. Spotkanie okazało się dobrą okazją do wieloaspektowej dyskusji oraz prezentacji własnego stanowiska.