Białoruś: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. II – Mińsk

Grupa studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW wzięła udział w międzynarodowym projekcie, sfinansowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć”, dotyczącym Kultury pamięci o II wojnie światowej i Holocauście. Projekt składał się z trzech części, których program realizowany był w poszczególnych krajach.

Druga część projektu odbyła się w dniach 07.05.2018-12.05.2018 na Białorusi. Uczestnicy udali się do byłego obozu Mały Trościeniec (obecnie miejscowość wchodzi w skład miasta Mińsk) oraz na obszary leśne Błahouszczyzny, miejsca mordu Żydów. Zwiedzili muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz Muzeum Żydowskiego Ruchu Oporu w Nowogródku. Zostali oprowadzeni po terenie getta w Mińsku. Szczególnie ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie rozmów ze świadkami tych tragicznych wydarzeń z kart historii – Barysem Papowem, Jakawem Krauczynskim, Elwirą Smakową.

W trakcie projektu studenci mieli możliwość weryfikacji znajomości języków w trakcie indywidualnych rozmów z innymi uczestnikami oraz wymiany poglądów na forum międzynarodowym. Spotkanie okazało się dobrą okazją do wieloaspektowej dyskusji oraz prezentacji własnego stanowiska.