Białoruś: Grodno – miasto królewskie

Białoruś: Grodno – miasto królewskie

Objazd naukowy odbył się w kwietniu 2018 roku. Studenci, którzy szczególnie interesują się Białorusią, pod opieką prof. dra hab. Viachaslava Shveda pojechali do Grodna, miasta na pograniczu polsko-białoruskim. Wyjazd miał na celu poszerzenie i uzupełnienie wiadomości, które studenci zdobyli na przedmiotach Etniczno-polityczna współczesność regionu, Historia kultury krajów regionu: Białoruś, Kraj w regionie: Białoruś i Rosja, Specyfika pogranicza.

Dzięki wyjazdowi studenci przekonali się, w jaki sposób zróżnicowanie religijne Grodna (rzymski i grecki katolicyzm, prawosławie) wpłynęło na kulturę materialną i architekturę miasta. Wiele uwagi poświęcono miejscom związanym

Poznanie historii miasta i jej specyfiki (spotkania z osobami działającymi na rzecz upamiętnienia miejsc historycznych) ze szczególnym uwzględnieniem mało dotąd znanych epizodów i miejsc.

Zwiększenie zainteresowania studentów polskich i białoruskich kwestią zachowania i pielęgnowania wspólnej spuścizny kulturowej pogranicza polsko-białoruskiego.

Studenci mieli możliwość wykorzystać w praktyce swoją znajomość języka białoruskiego i rosyjskiego.

Objazd naukowy sfinansowano z Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

  • Białoruś, Grodno, Park miejski im. Jeana Emanuela Giliberta.