lietuvių

lietuvių

Vidurio ir Rytų Europos tarpkultūrinių studijų katedra siūlo unikalias VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS KULTŪROLOGIJOS specialybės studijas.
Mūsų programa unikali tuo, kad jungia išsamias Vidurio ir Rytų Europos regiono šalių (LIETUVA, LENKIJA, RUSIJA,
BALTARUSIJA, VOKIETIJA, ČEKIJA, SLOVAKIJA, UKRAINA) literatūros, kultūros ir dailės, o taip pat politikos ir ekonomikos žinias su komunikacinais gebėjimais (trijų kalbų mokėjimas).

KODĖL VERTA PAS MUS STUDIJUOTI

TARPKULTŪRIŠKUMAS

 • Vidurio ir Rytų Europos tarpkultūrinių studijų katedra turi savo sukurtą mokslinių tyrimų koncepciją. Mūsų koncepcijos pagrindą sudaro platesnis Vidurio ir Rytų Europos regiono suvokimas. Šį regioną populiariai ir metaforiškai vadintą teritorija „tarp Vokietijos ir Rusijos”, apėmusį Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Baltarusiją, Ukrainą, Čekiją, Slovakiją Katedros koncepcijoje nuspręsta praplėsti Vokietija, Austrija ir Rusija.
 • Katedros tikslas yra siekti visapusiškesnio ir tikresnio „tarpkultūrinės situacijos” regione supratimo istoriniu ir šių laikų požiūriu.
 • Ypač svarbią vietą mokymo procese užima komunikacijos priemonės – regiono kalbos.
 • Svarbią vietą Katedros tyrimuose ir didaktikoje užima medijų vaidmuo ir įtaka kultūros pokyčiams. Mūsų susidomėjimo objektas yra taip pat audiovizualinės kultūros perteikimo formos.
 • Siūlydami tarpdisciplinį kultūros pažinimo profilį tęsiame naujausiomis humanitarinių mokslų koncepcijomis remdamiesi pilietiniu etosu ir europietiška tradicija.
 • Pilietiškumas, gebėjimas susikalbėti ir susitarti, elito ugdymas, pagarba europietiškai, lenkiškai bei kitų regiono šalių tradicijai – visa tai tobulai dera su taikiu europietiškos integracijos procesu.

 

SAVARANKIŠKUMAS KURIANT SAVO STUDIJŲ PLANĄ

 • Vidurio ir Rytų Europos tarpkultūrinių studijų katedros studijų programa priklauso nuo studento susidomėjimų.
 • Net 68% visų galimų ECTS punktų studentas gali gauti įskaitydamas pasirinktus dalykus. Tokiu būdu studentai turi galimybę kurti individualias mokymo programas, susijusias su pasirinktų šalių kultūra ir istorija.

TEORIJA IR PRAKTIKA

Studijų planai ir programos Vidurio ir Rytų Europos tarpkultūrinių studijų katedroje buvo parengti taip, kad atitiktų aktualius mokymo standartus, ECTS sistemą bei Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2005/2006/EB direktyva.

Studijų metu Vidurio ir Rytų Europos tarpkultūrinių studijų katedros studentas gauna šias žinias:

 • bendro pobūdžio (kultūros mokslų sritis, žinios apie kultūros pokyčius, apmąstymai apie medijas ir vizualumą, menas, filosofija, filologinės žinios apie literatūrą ir kalbą);
 • apie Vidurio ir Rytų Europos regiono (Baltarusija, Lietuva, Vokietija ir Austrija, Lenkija, Rusija, Ukraina) istoriją, literatūrą, meną, religines, etnines ir politines šių šalių problemas, įskaitant žinias apie kultūrinius paribius;
 • apie istorinius procesus, kultūrinius ir religinius pokyčius Vidurio ir Rytų Europos regione, ypatingai atsižvelgiant į šalių šiandieninę situaciją.

 Studijų metu Vidurio ir Rytų Europos tarpkultūrinių studijų katedros studentas įgyti šiuos gebėjimus:

 • vartoti tris svetimas kalbas – vieną B2 lygiu (tai patvirtinama Varšuvos universiteto sertifikatas) ir dvi pasirinktas regiono kalbas mažiausiai B1 lygiu (taip pat sociolingvistiniu ir lingvokultūriniu aspektu), jeigu pradėjo mokytis nuo pagrindų (pasirinktinos kalbos: baltarusių, čekų, lietuvių, vokiečių, rusų, ukrainiečių);
 • versti iš vienos į kitą pasirinktų kalbų;
 • bendrauti ir vesti derybas.