Galeria


od lewej: Joanna Getka, Olena Matushek, Rostysław Kramar
na tle Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie