mgr Kamil Dwornik

 

Redaktor strony internetowej
doktorant V roku | promotor: dr hab. Joanna Getka
wykładowca

e-mail: kamil.dwornik@uw.edu.pl
pok. 320

 

WYKSZTAŁCENIE

Licencjat kulturoznawstwa, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, 2010
2007 – 2010 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW;

Magister kulturoznawstwa, specjalność kulturoznastwo Europy Środkowo-Wschodniej, dyplom z wyróżnieniem, 2012
2010 – 2012 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej WLS UW;

Doktorant na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja literaturoznawcza
2012 – obecnie Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

10.2008 – 06.2009  Program MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
08.2009  Praktyka studencka w Wydziale Prasy i Informacji Ambasady RP w Kijowie, Ukraina;
09.2010 – 02.2011  Program LLP Erasmus na Uniwersytecie Karola w Pradze, Czechy;
03.2011 – 06.2011  Stypendium BUWiWM na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki, Ukraina;
08.2012  Szkoła letnia XVII. Greifswalder Ukrainicum w Greifswaldzie, Niemcy;
08.2013 – 10.2013  Staż naukowy BUWiWM na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki, Ukraina;
08.2013 – 10.2013  Staż naukowy na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie, Ukraina;
11.2013  Stypendium badawcze na Uniwersytecie Wiedeńskim, Austria;
05.2014  Stypendium freemover CEEPUS na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry;
08.2014  Szkoła letnia XIX. Greifswalder Ukrainicum w Greifswaldzie, Niemcy;
09.2014 – 01.2015 Program Erasmus+ na Uniwersytecie Preszowskim, Słowacja.

GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

2010 – 2011 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

2012 – 2015 “Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr DI 2011 006541 pt. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej w Monarchii Habsburskiej na przykładzie ukraińskiego ruchu narodowego (1808-1914).

2015 Dotacja DSM na badania statutowe doktorantów (WLS-6/76/2015), projekt pt. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej… – kontynuacja badań.

2016 Dotacja DSM na badania statutowe doktorantów (WLS-6/97/2016), projekt pt. Alfabet jako element emancypacji etniczno-narodowej… – kontynuacja badań.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • kultura literacka Zachodniej Ukrainy,
  • ukraińska dwupiśmienność (dygrafia),
  • polityka językowa, planowanie językowe,
  • socjologia narodu.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1) 12.12.2009 r., Studencko-Doktorancka Konferencja “Wschód oczami młodych: Rosja. Ukraina. Białoruś”, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, wystąpienie: Polacy wśród mniejszości narodowych współczesnej Ukrainy.

2) 1-2.11.2012 r., VIII. Konferencja Młodych Slawistów, blok “Przemilczane tematy w historii Słowian”, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Słoweńska „abecedna vojna” i pierwsza ukraińska «азбучна війна» w Galicji – próba porównania.

3) 09.01.2013 r., I. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Stosunki polsko – ukraińskie, wczoraj i dziś”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Stanowisko polskich publicystów w ukraińskiej „wojnie abecadłowej” w Galicji w latach 30. XIX wieku.

4) 28-29.06.2013 r., XV. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna “Polsko‑Wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Stanowisko ks. Josyfa Łewyćkiego (1801‑1860) w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. XIX w.

5) 24-25.10.2013 r., IX. Konferencja Młodych Slawistów 2013, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: «Зорѧ Галицка» i „Dnewnyk Ruskij” – dwa różne alfabety i dwie różne wizje ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji.

6) 8-9.05.2014 r., Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów”, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, wystąpienie: Litery naszego Boga – o wojnach abecadłowych w języku ukraińskim, serbskim i rumuńskim.

7) 24-25.6.2014 r., XVI. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna “Polsko‑Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Bohdan Didycki (Богдан Дідицький) w sporze o alfabet łaciński dla języka ukraińskiego.

8) 6-7.11.2014 r., X. Konferencja Młodych Slawistów, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich, wystąpienie: Wprowadzenie węgierskiej łacinki do języka ukraińskiego na Zakarpaciu na początku I wojny światowej.

9) 18-19.11.2014 r., Konferencja Europa Środkowa wczoraj i dziś: przemiany koncepcji (język – literatura – kultura – polityka – filozofia), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki, wystąpienie: Jak pisać po europejsku? Echa dziwiętnastowiecznych “wojen abecadłowych” w dyskusjach nad ukraińską łacinką na współczesnej Ukrainie.

10) 27-28.11.2014 r., V Konferencja Naukowa “Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog”, Instytut Filologii Rosyjskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wystąpienie: Ukraińskojęzyczne druki ulotne publikowane alfabetem łacińskim w 1848 roku.

11) 5.12.2014 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analiza, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, wystąpienie: Gazety “Nedila” i “Nase Otecsesztvo” w czasie I wojny światowej.

12) 24-25.06.2015 r., XVII. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna “Polsko‑Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Rola Euzebiusza Czerkawskiego w drugiej “wojnie abecadłowej” w Galicji.

13) 19.04.2016 r., I Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka “O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej, wystąpienie: “Wojna abecadłowa” w Galicji w XIX wieku jako zagadnienie na pograniczu dyscyplin humanistycznych.

14) 13.05.2016 r., International Conference “Galicia and its Multicultural Heritage”, Jagiellonian University in Krakow, Institute of Audiovisual Arts, International Research Foundation, wystąpienie: “Three Countries, Two Alphabets and One Story in Józef Chociszewski’s Istoriya Polshchy i Lytvy i Rusy (Lviv 1879).

15) 23-24.06.2016 r., XVIII. Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna “Polsko‑Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, wystąpienie: Iwan z Berłôh i ukraińskojęzyczne opowiadania dla młodzieży drukowane alfabetem łacińskim w latach 80. XIX wieku.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

PLAN ZAJĘĆ W USOS