čeština

čeština

Katedra interkulturních studií středovýchodní Evropy nabízí unikátní obor KULTURNÍ STUDIA STŘEDOVÝCHODNÍ EVROPY.

Náš výjimečný studijní program nabízí interdisciplinární zkoumání států středovýchodní Evropy (Bělorusko, Česká republika, Litva, Německo Polsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina) z  literárního, kulturního, uměleckého, ale i politického a ekonomického aspektu v kombinace s jazykovými znalostmi (tři cizí jazyky na komunikační úrovni).

PROČ PRÁVĚ NAŠE KATEDRA?

 • Katedra interkulturních studií středovýchodní Evropy má vlastní, koherentní koncepci vědeckého výzkumu. Ta vychází z širšího pojetí regionů středovýchodní Evropy, které jsou často hovorově i obrazně označovány jako státy „mezi Německem a Ruskem.“ Považovali jsme za nezbytné pro potřeby vědeckého výzkumu rozšířit tuto oblast (kam patří Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko) o Německo, Rakousko a Rusko.
 • Posláním katedry je neustále usilovat o úplnější a opravdovější pochopení „mezikulturní situace“ ve zkoumaných regionech a to v synchronním a diachronním pojetí.
 • Zásadní místo ve studijním programu zaujímají jazyky zkoumaných regionů.
 • Důležitou roli ve vědeckém výzkumu i v didaktice zaujímá vliv médií na kulturní změny. Pozornost je věnována i nejrůznějších audiovizuálních médiím.
 • Studijní program, který nabízíme, se vyznačuje kulturním a interdisciplinárním profilem, čímž navazujeme na nejnovější poznatky humanitních věd. Rovněž navazujeme na evropskou tradicí občanských hodnot.
 • Vyznáváme následující hodnoty – výchovu k občanství, schopnost dialogu a komunikace, vzdělávání elit, úctu k evropské a k občanské tradici. Náš program je tedy v souladu s ideály evropské integrace.

STUDENT MÁ VOLNOU RUKU PŘI VÝBĚRU PŘEDMĚTŮ!

 • Studijní program do značné míry závisí na zájmech studenta.
 • Student může až 68% všech kreditů ECTS získat z předmětů, které si sám vybral. Studenti mají možnost sami si vytvářet svůj studijní program podle svého zájmu o vybrané regiony.

TEORIE I PRAXE!

Studijní programy a plány katedry byly sestaveny tak, aby splňovaly aktuální vzdělávací standardy. Jsou shodné se systémem ECTS a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady.

V průběhu studia si student osvojuje:

 • všeobecné znalosti (kultura a její proměny, média a vizuální umění, umění, filozofie, literární věda, jazykověda)
 • poznatky o regionech středovýchodní Evropy (Bělorusko, Česká republika, Litva, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina) a to z oblasti historie, literatury, umění, církevních dějin, politických dějin, dějiny etnik a národností, kultury příhraničních oblastí
 • poznatky o historických procesech, kulturních a náboženských proměnách v regionech středovýchodní Evropy, zvláště ve vztahu k současné situaci jednotlivých zemí

Během studií student získává následující kompetence a dovednosti:

 • student ovládá tři cizí jazyky – jeden minimálně na úrovni B2 (což potvrzuje vysokoškolský jazykový certifikát) a dva vybrané jazyky minimálně na úrovni B1, pokud student začínal od nulové úrovně (výběr z následujících jazyků: běloruština, litevština, němčina, ruština, čeština, ukrajinština)
 • překladatelská kompetence z jednoho vybraného jazyka
 • komunikační a vyjednávací kompetence