Tomy zbiorowe

 

HERSTORIA. AUTORKI I BOHATERKI TEKSTÓW KULTURY (EBOOK)

JOANNA GETKA, IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA (RED.)

WERSJA PDF

 

 

 

 

W POSZUKIWANI TOŻSAMOŚCI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

TOM JUBILEUSZOWY Z OKAZJI DWUDZIESTOLECIA KATEDRY STUDIÓW
INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI (RED.)

WERSJA PDF

 

 

 

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA II tom,  2018

ANDRIEJ MOSKWIN (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA I tom,  2018

ANNA KORZENIOWSKA-BIHUN (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

KINO – POSTKOMUNIZM – POLITYKA. FILM W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC PROCESÓW TRANSFORMACJI POLITYCZNEJ I KONSEKWENCJI ROKU 1989, 2018

MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

MIĘDZY RUSIĄ A POLSKĄ. LITWA. OD WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO DO REPUBLIKI LITEWSKIEJ, 2014

JOANNA KOZŁOWSKA, JERZY GRZYBOWSKI (RED.)

Spis treści