Tomy zbiorowe


KULTURA I REWOLTA. Inteligencja w starciu  z władzą: wymiar środkowoeuropejski

JOANNA GETKA, GRZEGORZ GĄSIOR (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA II tom,  2018

ANDRIEJ MOSKWIN (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA I tom,  2018

ANNA KORZENIOWSKA-BIHUN (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

KINO – POSTKOMUNIZM – POLITYKA. FILM W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC PROCESÓW TRANSFORMACJI POLITYCZNEJ I KONSEKWENCJI ROKU 1989, 2018

MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA. KONTEKSTY KULTURY MEDIALNEJ. PERSPEKTYWA ROSJI I UKRAINY, 2018

MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK, KAMIL DWORNIK, JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI, ROSTYSŁAW KRAMAR, MARCIN NIEMOJEWSKI (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA. DOŚWIADCZENIA I TRADYCJE, 2016

MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK, JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

WOJNA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNEJ, 2015

JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI, ROSTYSŁAW KRAMAR (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA. TRUDNY DIALOG, 2015

JOANNA GETKA, ROSTYSŁAW KRAMAR (RED.)

Spis treści

 

 

 

 

 

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ, 2015

JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI, ROSTYSŁAW KRAMAR (RED.)

Spis treści

Repozytorium CeON

 

 

 

 

MIĘDZY RUSIĄ A POLSKĄ. LITWA. OD WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO DO REPUBLIKI LITEWSKIEJ, 2014

JOANNA KOZŁOWSKA, JERZY GRZYBOWSKI (RED.)

Spis treści