Edycje źródeł

 

OPRAC. WIESŁAW WRÓBEL, WIACZESŁAW SZWED

WIELKA WOJNA I KRES ZABORU ROSYJSKIEGO. WYBÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH OBRAZUJĄCYCH STAN BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1914-1915, BIAŁYSTOK 2017

 

 

 

 

OPRAC. WIESŁAW WRÓBEL, WIACZESŁAW SZWED

SPISY MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU Z LAT 1799-1853, BIAŁYSTOK 2016