Pracownia Badań nad Kulturą Pogranicza zaprasza na wykład dr Wojciech Hofmańskiego

Pracownia Badań nad Kulturą Pogranicza zaprasza na wystąpienie dr Wojciecha Hofmańskiego pt. Sąsiedzkie (nie)porozumienia, czyli słowiańska komunikatywność międzyjęzykowa, które odbędzie się w poniedziałek 31 maja 2021 r. o godzinie 13:15-14:45 za pośrednictwem GoogleMeet (kod dostępu do spotkania: meet.google.com/bsy-scce-uhk).

 

Celem krótkiego wystąpienia jest przybliżenie Słuchaczom problematyki związanej z psycholingwistycznym fenomenem interkomprehensji w rodzimej, słowiańskiej przestrzeni etnokulturowej.
Możliwość dwujęzycznej komunikacji użytkowników różnych kodów, którzy wzajemnie nie znają swoich blisko spokrewnionych języków natywnych, może być rozpatrywana wieloaspektowo. Wystąpienie będzie koncentrować się na kwestii czynników zakłócających rozumienie komunikatów mówionych, gramatycznym uwarunkowaniu fenomenu komunikatywności, a także na interkomprehensyjnej (re)interpretacji homonimii międzyjęzykowej.

 

Dr Wojciech Hofmański (UAM) – absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polonista i językoznawca. Laureat konkursu stypendialnego Fundacji UAM (2012) i czterokrotny stypendysta na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, rady „Biuletynu Polonistycznego” przy IBL PAN oraz Stowarzyszenia „Bristol”. Od 2013 roku pracował w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola, a od 2017 związany jest z Instytutem Filologii Polskiej UAM (adiunkt). Prowadzi badania w zakresie psycholingwistyki, lingwistyki kontaktowej i glottodydaktyki polonistycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynił fenomen komunikatywności międzyjęzykowej oraz problematykę interakcji pokrewnych lingwokultur. Jest także publicystą czeskiego kwartalnika „Demokratický střed”. W nielicznych wolnych chwilach podróżuje pociągami po Europie Środkowej.


Data publikacji: 31 May 2021