Promocja badań naukowych

Ogłoszono wyniki konkursu UW IDUB. Wśród zgłoszonych 22 wniosków, jeden – z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej otrzymał dofinansowanie 🙂

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/10/promocja-badan-naukowych-wyniki-konkursu/


Data publikacji: 15 October 2020