Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu romantyzmu

Dzielimy się z Wami naszą małą radością, a zarazem – powoli anonsujemy – będziemy rekrutować uczestników naszego polsko-ukraińskiego projektu!

Projekty promujące język polski za granicą

 

Projekt „Polskie tropy w romantyzmie ukraińskim” został zgłoszony przez dr hab. Joannę Getkę, kierownika Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Uczestniczyć w nim będą studenci UW i Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina, który jest partnerem projektu. Przedsięwzięcie zakłada m.in. promocję wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego i doświadczeń historycznych na ziemiach współczesnej Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem okresu romantyzmu.


Data publikacji: 28 September 2020