Śląsk Cieszyński 1920

Równo przed stu laty, 28 lipca 1920 roku, Rada Ambasadorów w Paryżu rozstrzygnęła spór terytorialny pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Decyzja ta oznaczała zakończenie jedności Śląska Cieszyńskiego, który został podzielony pomiędzy oba państwa. Ten sam los spotkał miasto Cieszyn. Pracownia Badań nad Kulturą Pogranicza zaprasza na rozmowę z dr Grzegorzem Gąsiorem, pracownikiem KSI, który opowie o okolicznościach towarzyszących tym wydarzeniom.


Data publikacji: 28 July 2020