Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Szanowni Państwo, udostępniamy komunikat Rektora UW. Do 14.04 nie będzie zajęć w sali. Będziemy niebawem informować na temat innych form zaliczenia zajęć.

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

 


Data publikacji: 11 March 2020