Projekt „Kultury pamięci o II wojnie światowej i Holokauście: wyzwolenie i koniec wojny – Polska, Białoruś, Niemcy

CZĘŚĆ I: POLSKA

W dniach 02.12.2019-08.12.2019 grupa studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej brała udział w drugiej edycji międzynarodowego polsko-niemiecko-białoruskiego projektu„Kultury pamięci o II wojnie światowej i Holokauście: Wyzwolenie i koniec wojny”. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Warszawy i POLIN, wysłuchali wielu prelekcji oraz brali udział w zajęciach warsztatowych. Udział w projekcie przyczynił się do pogłębienia wiedzy historycznej oraz podniesienia kompetencji językowych.

 

 

 


Data publikacji: 10 December 2019