UW a nowy Statut

Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni.

Bardzo zależy nam, aby jak największa liczba naszych pracowników, doktorantów i studentów mogła zapoznać się z opracowywanymi materiałami.


Data publikacji: 17 October 2019