Wystawa pt. Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928

W dniu 28 kwietnia 2019 roku (niedziela) członkowie Koła Naukowego (Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej) odwiedzili wystawę pt. Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928, która przebiega w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Ekspozycja ta jest próbą ukazania panoramy ruchu awangardowego i zaakcentowania punktów stycznych oraz różnic, jakie ujawniała w tym czasie sztuka nowych środkowoeuropejskich państw. Na bogatą ekspozycję w MCK składa się ponad 170 obrazów, rzeźb, rysunków i grafik.


Data publikacji: 02 May 2019