Posiedzenie 4EU+ flagship 2

W dniach 14-16 kwietnia 2019 r. dr Olga Lesicka i mgr Kamil Dwornik wzięli udział w kolejnym posiedzeniu grupy badawczej 4EU+ flagship 2: Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages. Badacze KSI są zaangażowani w projekty Europy Środkowej i Europy Wschodniej.

 

 

 


Data publikacji: 17 April 2019