Vox sola defuerit

malarska storia w kontekście pragmatyki językowej.

Zapraszamy na wykład  dr Anny Pięcińskiej.

 

26 marca 2019 roku na zaproszenie Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej, w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej gościła dr Anna Pięcińska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Pani dr Anna Pięcińska zajmuje się naukowo semantyką, glottodydaktyką, teorią przekładu intersemiotycznego. Prowadzi także badania w zakresie związków między językiem a sztukami plastycznymi. Dla pracowników i studentów Katedry wygłosiła wykład, pt.: Vox sola defuerit – malarska storia w kontekście pragmatyki językowej. Na podstawie reprodukcji obrazów (głównie Petera Paula Rubensa) przedstawiających scenę Zwiastowania, prelegentka w bardzo interesujący, a zarazem przystępny sposób, pokazała, za pomocą jakich środków i technik malarskich obraz może „przemówić” do odbiorcy. Zwrócenie uwagi na zastosowane w obrazach środki artystyczne może przyczynić się do wyrobienia nawyku dostrzegania i prawidłowego odczytywania kodów zawartych w sztukach wizualnych.    


Data publikacji: 26 March 2019