Kultura Wiednia

Studenci uczestniczyli w warsztatach językowych.

W dniach 25 – 27 marca 2019 r. gościliśmy w naszej Katedrze p. Elisabeth Denner, stypendystkę programu CEEPUS. Pani mgr Elisabeth Denner pochodzi z Austrii, a dla nas przeprowadziła warsztaty w języku niemieckim. Tematem była kultura Wiednia. Udaliśmy się wirtualnie do wiedeńskiej kawiarni (Kaffeehaus) i próbowaliśmy zrozumieć dialekt austriacki/wiedeński. Była okazja do pouczenia się języka z nativem.

  • hdrpl

Data publikacji: 25 March 2019