Spotkanie z autorami Studio Wschód TVP

Spotkanie z Marią Przełomiec oraz Bartoszem Skibą

21 marca 2019 r. studenci Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w ramach cyklicznych spotkań Koła Naukowego „KLIN” zorganizowali spotkanie z pracownikami programu „Studio Wschód”, Panią Marią Przełomiec oraz Panem Bartoszem Skibą. W trakcie spotkania studenci dowiedzieli się, jak wygląda tworzenie programu, poszukiwanie tematów, dobór gości oraz działanie w trakcie tzw. sytuacji „kryzysowych”. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat cech i kompetencji dobrego dziennikarza.

  • dav

 


Data publikacji: 21 March 2019