Spotkanie z Mariuszem Szczygłem pt. „Największy Stalin na kuli ziemskiej”

W dniu 7 marca 2019 roku (czwartek) członkowie Koła Porównawczego Europy Środkowo-Wschodniej  odwiedzili wystawę pt. „POMNIK. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018”.

Wystawa w Królikarni opowiada o pomnikach istotnych ze względów artystycznych, historycznych lub społecznych, powstałych na terenie Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie z Mariuszem Szczyglem pt. „Największy Stalin na kuli ziemskiej” (z cyklu spotkań: „Monument mówiony: o pomnikach z perspektywy literackiej”). 

 


Data publikacji: 20 March 2019