Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN

11 marca 2019 r. dr hab. Joanna Getka, kierownik KSI wystąpiła na posiedzeniu plenarnym Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk z odczytem pod tytułem W poszukiwaniu ukraińskiego języka literackiego w XVIII wieku.


Data publikacji: 11 March 2019