Centrum Pomocy Psychologicznej UW

2 marca oficjalnie otworzy się nowa siedziba Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu.

Studenci i pracownicy otrzymają krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc. CPP będzie prowadziło także psychoedukację i diagnozę na potrzeby BON.

Więcej informacji można uzyskać na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Centrum Pomocy Psychologicznej.


Data publikacji: 27 February 2018