Równoważni UW

Uniwersytet Warszawski realizując działania równościowe określone w Strategii HR Excellence in Research, przygotował specjalną stronę internetową Równoważni UW.

Strona, zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji można się zwrócić o wsparcie i pomoc na UW i w kraju.

Za urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę na Uniwersytecie Warszawski odpowiada pani mgr Anna Grędzińska (antydyskryminacja@uw.edu.pl), główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW.

http://www.rownowazni.uw.edu.pl/


Data publikacji: 05 February 2018