Aktualizacja planu zajęć (nowe grupy zajęciowe, przeniesienia zajęć, itp.)

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z aktualizacją zmian w planie zajęć po konsultacjach grup zajęciowych z wykładowcami Katedry (propozycje zmian powstały w odpowiedzi na nakładanie się przedmiotów, przepełnienie grup po pierwszych zajęciach, niemożność uruchomienia niektórych grup z powodu braku wymaganej liczby uczestników, itp.)

Aktualizacja planu zajęć dostępna w zakładce Plan zajęć.

 


Data publikacji: 26 July 2017