Terminy obron prac dyplomowych

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem obron prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2017/2018.

I termin obrony
CZERWIEC 2017

Osoby chcące podejść do obrony w pierwszym terminie powinny złożyć pracę dyplomową do 05.06.2017 r. (włącznie) wraz z kompletem dokumentów oraz podpisem promotora.

Termin obron: 26-30.06.2017 r.

II termin obrony
WRZESIEŃ 2017
Osoby chcące podejść do obrony w drugim terminie powinny złożyć pracę dyplomową do 28.08.2017 r. (włącznie) wraz z kompletem dokumentów oraz podpisem promotora.

Termin obron: 11-12.09.06.2017 r.

 


Data publikacji: 05 April 2017