Logo KSI

Od dnia 2 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim został wprowadzony nowy system identyfikacji wizualnej, szczegółowo określający wygląd logo uczelni oraz zasady jego wykorzystywania w oficjalnych drukach i materiałach promocyjnych. Jest to dobry moment, aby również KSI przyjęło swój znak wizualny, który podkreśli charakter oferty dydaktycznej i prowadzonych badań w ramach całego wydziału, uniwersytetu i na arenie międzynarodowej.

Nowe logo odnosi się to skrótu KSI, określającego krótką nazwę jednostki, czyli Katedrę Studiów Interkulturowych. Ksi to również litera greckiego alfabetu ξ. W Cesarstwie Bizantyjskim język grecki był nie tylko językiem urzędowym, ale również językiem liturgicznym. Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa w obrządku bizantyjskim wiele ludów przyjęło z nową religią także nowe greckie pojęcia, w tym również te zapisywane grecką literą ξ. Po chrzcie Rusi Kijowskiej wprowadzono cyrylicę, w której występowały rzadko używane litery dla zapisywania obcych greckich słów. Jedną z tych liter była ξ, którą po przystosowaniu drukowano jako Ѯ. Właśnie ona była używana do zapisywania takich słów jak np. Ksenia, Ksenofont, Aleksander, Aleksiej, Ksantos filozof, leksykon. W tekstach staroruskich wykorzystywano ją również do zapisu liczby 60. Z języka rosyjskiego litera ta została usunięta w 1710 roku w następstwie wprowadzenia grażdanki przez cara Piotra I Wielkiego.

Cyrylicka wielka litera Ѯ stała się nowym logo KSI. Symbolizuje ona z jednej strony transfer kulturowy, co jest jednym z obiektów badań studiów interkulturowych. Z drugiej strony łączy się ona z dziedzictwem kulturowym wspólnym dla całej Słowiańszczyzny Wschodniej, jednego z badanych w KSI regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

 Kolory tła i samej litery nawiązują do palety barw uniwersyteckiej identyfikacji wizualnej. W najbliższej przyszłości logo będzie można zobaczyć w profilach KSI w USOS i mediach społecznościowych a także na drukach firmowych i stopkach e-mail. W następnej kolejności planowane jest sygnowanie logo materiałów promocyjnych Katedry.

 

Autorem koncepcji logo jest pracownik naukowy KSI mgr Kamil Dwornik. Projekt graficzny wykonała pani Agata Ignatowicz-Bocian z Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karion Istomin's alphabet Ksi

Karion Istomin, Bukwar, Moskwa 1694 (Domena publiczna, WikiCommons)

Litera Ѯ własnoręcznie wykreślona z alfabetu rosyjskiego przez Piotra I Wielkiego (domena publiczna).


Data publikacji: 23 February 2017