українська

українська

Кафедра міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи (KSI) пропонує навчання за спеціальністю КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Унікальність нашої програми полягає у тому, що вона гарантує отримання грунтовних знань з літератури, культури і мистецтва, а також про політичну та економічну ситуацію в Центрально-Східній Європі (Білорусь, Литва, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Україна), а також навички спілкування трьома іноземними мовами.

МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД!

 • Кафедра міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи (KSI) займається дослідженням регіону  Центрально-Східної Європи, який метафорично називають „простором між Німеччиною і Росією”, та охоплює такі країни як: Польща , Литва , Латвія , Білорусь, Україна, Чехія, Словаччина, Німеччина, Австрія та Росія.
 • Місія кафедри полягає в прагненні до більш повного і правдивого розуміння „міжкультурної ситуації” в регіоні,  його історії та сьогодення. Надзвичайно важливе місце в навчальному процесі займають засоби комунікації, якими є регіональні мови.
 • Істотне місце в дослідженнях та навчанні займає роль і вплив ЗМІ на зміни, пов’язані з культурою. Предметом зацікавленості є  також  аудіовізуальні форми передачі культури.
 • Такий культурознавчий міждисциплінарний підхід до навчання базується на інноваційних методах викладання гуманітарних наук, звертається до цінностей суспільства та європейських традицій.
 • Активна громадянська позиція, вміння йти на діалог, освічена еліта, пошана до європейських та польських культурних цінностей, а також до традицій інших країн регіону – запорука успіху на шляху до мирної євроінтеграції.

САМОСТІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ!

 • Програма навчання на KSI в значній мірі залежить від інтересів студента.
 • Аж 68 % усіх можливих кредитів ЕСTS студент може отримати в результаті зарахування предметів, які він вибрав сам. Таким чином, студенти мають можливість сконструювати власну програму навчання, направлену на культуру та історію вибраної ними країни.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА!

Плани занять та навчальні програми на Кафедрі міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи (KSI) відповідають сучасним стандартам навчання й системі ECTS, а також директиві 2005/2006/WE Європейського парламенту та Ради Європи.

УПРОДОВЖ НАВЧАННЯ СТУДЕНТ КМД ЗДОБУВАЄ ЗНАННЯ:

 • загального характеру (в галузі культурології, ЗМІ, мистецтвознавства, філософії, мови та літератури);
 • в галузі історії, літератури, мистецтва, релігійних, етнічних та політичних проблем регіону Центрально-Східної Європи та окремих країн: Білорусії, Литви, Німеччини і Австрії, Польщі, Росії, України, особлива увага приділяється культурі пограниччя;
 • про історичні процеси, культурні та релігійні зміни в регіоні, особливо по відношенню до сучасності окремих країн.

ВИПУСКНИК КМД

 • вільно володітиме трьома іноземними мовами – однією на рівні не нижчому ніж B2 (що підтверджує сертифікаційний іспит Варшавського університету), а також двома обраними мовами регіону на рівні В1 (можна вибирати наступні мови: білоруська, литовська, німецька, російська, словацька, українська);
 • опанує основи перекладу текстів різних типів;
 • опанує культуру ділового мовлення та ведення переговорів.