Objazdy naukowe, wyjazdy studenckie, praktyki zagraniczne

Objazdy naukowe, wyjazdy studenckie, praktyki zagraniczne

Regulamin dofinansowania wyjazdów II stopnia w ramach ZIP

Sprawozdanie z wyjazdu ZIP

załącznik nr 1 ZIP (wniosek o dofinansowanie)

2021

Polska: Czeremcha – Animacja kultury na szczeblu lokalnym  | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2020

Czechy: Praga – Szkoła Letnia: „Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie postsocjalistycznej”

Polska: Sejny, Krasnogruda – Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania cz. II  | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

 

2019

Polska: Roztocze: pogranicze-ludzie-wielokulturowość 11.2019 | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Polsko-ukraińska szkoła letnia. Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od renesansu do współczesności  |   Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW

Białoruś: Grodno – miasto królewskie II | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Polska: Roztocze: pogranicze-ludzie-wielokulturowość 03.2019 | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Polska: Sejny, Krasnogruda – Pogranicze Małe Centrum Świata – od idei do działania | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2018

Polska: Podlasie – Drzewo i Sacrum | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Niemcy: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. III – Monachium

Ukraina: Polsko-Ukraińska Szkoła Letnia | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Białoruś: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. II – Mińsk

Ukraina: Północna Bukowina

Białoruś: Grodno – miasto królewskie | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Polska: Szlakiem Bojkowszczyzny Zachodniej i Łemkowszyzny | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

Białoruś: Polsko-Białoruska Szkoła Letnia | Projekt zrealizowany ze środków Programu Indywidualizacji Kształcenia UW

2017

Polska: Kultury pamięci: Holocaust i II Wojna Światowa cz. I – Warszawa i Oświęcim

Ukraina: Kijów – stolica Ukrainy

2016

Ukraina: Lwów – wyjazd integracyjny | Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Studentów UW

2015

Rosja: Międzynarodowy Festiwal „Słowiańskie spotkania”

2014

Polska: Pogranicze polsko-białoruskie – studium terenowe

2013

Ukraina: Żytomierz ˜– praktyki studenckie

2012

Ukraina: Lwów – wyjazd integracyjny

2011

Litwa: Wilno – praktyki studenckie

2010

Litwa: Wilno – praktyki studenckie

Litwa: Wilno – wyjazd integracyjny

2009

Litwa: Wilno – praktyki studenckie

Litwa: Wilno – wyjazd integracyjny | Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Studentów UW

Ukraina: Czerniowce – objazd naukowy

2008

Ukraina: Podole – objazd naukowy

2007

Ukraina: Lwów – objazd naukowy

2005

Polska: Pogranicze polsko-białoruskie – objazd naukowy

Białoruś: Grodno

2004

Ukraina: Lwów

Białoruś: Grodno