dr Robert Boroch

 

Kierownik Pracowni Semiotyki Kultury Europy Środkowo–Wschodniej
adiunkt

e-mail: rboroch@uw.edu.pl
www: robertboroch.com
pok. 320

 

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWE