dr Barbara Czerska

 

 

starszy wykładowca

e-mail: barbara.czerska@uw.edu.pl
pok. 320

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii germańskiej, 2001
Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski,

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2008
Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Management und Wirtschaft Intensivkurs Hochschule Bremen, 2011
Kurs metodyki nauczania języków obcych, Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komparatystyka literacka i kulturowa krajów niemieckojęzycznych na przestrzeni XVIII i XIX wieku
  • polsko-niemieckie związki kulturowe
  • metodyka nauczania języków obcych, nauczanie języków specjalistycznych

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ