dr Anna Korzeniowska-Bihun

 

 

lektor

e-mail: anna.korzeniowska@uw.edu.pl
pok. 320

 

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 2016
Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Magister filologii ukraińskiej, 2004
Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Katedra Ukrainistyki

Magister sztuki, specjalność wiedza o teatrze, 1997
Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze

SZKOLENIA

2016 – Szkolenie realizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia

2008 – Seminarium z kultury języka polskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

NAGRODY I GRANTY

2016 –  Jubileuszowy Medal Prezydenta Ukrainy „25 lat niepodległości Ukrainy”
2013 – Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • współczesny teatr ukraiński
 • współczesny dramat ukraiński
 • wschodniosłowiański teatr dokumentalny
 • ukraińska publicystyka teatralna

CZŁONKOSTWO

 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

KONFERENCJE NAUKOWE

 1. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Chernobyl Narrration within Ecocritical Studies, 24 lutego 2017 r., Collegium Artes Liberales UW, tytuł referatu: Literary Response to Chernobyl
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obcość, inność, wykluczenie, 9-11 grudnia 2016 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, tytuł referatu: Starość i wykluczenie w spektaklu Saszka Bramy „Jesień na Plutonie”
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 24-25 września 2014 r., tytuł referatu: Czarnobylska zona we współczesnej dramaturgii ukraińskiej
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 23 maja 2014 r., tytuł referatu: Babcia wiejska i babcia miejska. Postać starej kobiety we współczesnej dramaturgii ukraińskiej
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukrainistyka: Tradycje i Współczesność, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 6 grudnia 2013 r., tytuł referatu: Kobieta w sytuacji bez wyjścia. Motyw pułapki we współczesnym dramacie ukraińskim
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ольга Кобилянська у культурному просторі fin de siecle, Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowicza, Czerniowce-Ukraina 25-26 listopada 2013 r., tytuł referatu: Ольга Кобилянська як героїня драматургії ХХ століття (на прикладі п’єс “Біла Лілія” Ярослава Яроша і “Я утопилася в тобі” Світоани Новицької)
 7. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna W dialogu języków i kultur, Warszawa 14 listopada 2013 r., Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, tytuł referatu: Obraz żołnierza UPA we współczesnej dramaturgii ukraińskiej
 8. Круглий стіл – Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Teatru im. Łesia Kurbasa we Lwowie, Lwów, Ukraina, 11 kwietnia 2013 r., tytuł referatu: Національний європеїзм Театру імені Леся Курбаса
 9. Konferencja Nowe Historie: Nowe Biografie, Instytut Teatralny цWarszawie, 28-29 listopada 2011 r., tytuł referatu Genderowy i narodowy dyskurs w biografii Salomei Kruszelnickiej.
 10. Konferencja Лесь Курбас і світовий театральний контекст, Centrum Teatralne im. Łesia Kurbasa, Kijów, 30 marca-1 kwietnia 2012, tytuł referatu: Лесь Курбас у контексті польський пошуків
 11. Konferencja Galicyjskie Spotkania, IBL PAN, Warszawa, 27 września 2012 r., tytuł referatu: Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego na Ukrainie
 12. Konferencja Płeć w języku, kulturze i edukacji, Lublin, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Anglistyki UMCS, 26 września 2011 r., tytuł referatu Konstrukcja postaci męskich i żeńskich we współczesnej dramaturgii ukraińskiej
 13. Konferencja Kobieta między Wschodem a Zachodem, Warszawa, Koło Naukowe Teologów PWT Collegium Bobolanum i Katedra Ukrainistyki UW, 10 grudnia 2010 r., tytuł referatu: Kobiety w świecie bez mężczyzn. Kondycja patriarchalnego porządku w literaturze Marii Matios

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ