Mobilność studencka

Mobilność studencka

Program MOST

Program Erasmus+

Program CEEPUS

Stypendium Wyszehradzkie

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy UW

Stypendia z umów o bilateralnej współpracy Rządu RP – BUWiWM

Szkoły Letnie

 

Kraj Erasmus+ CEEPUS Stypendium Wyszehradzkie Umowa bilateralna UW Stypendium BUWiWM Stypendia krajów Szkoła letnia języka
Austria  TAK1  TAK  NIE  TAK2  NIE  OEAD  
Białoruś  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK   МЛШБ
Bułgaria  TAK  TAK  NIE  NIE  TAK    
Czechy  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK  MU LŠSS
Estonia  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK  
Francja  TAK1  NIE  NIE  TAK  NIE  TAK  
Litwa  TAK  NIE  NIE  NIE  TAK    
Łotwa  TAK1  NIE  NIE  NIE  NIE  TAK  
Niemcy  TAK  NIE  NIE  TAK  NIE  DAAD

 BAYHOST

 
Rosja  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE  GOSSTIPENDIYA ИП
Serbia    TAK    NIE    
Słowacja  TAK  TAK  TAK3  NIE  TAK  NŠP
Ukraina  NIE  NIE  TAK3  NIE  TAK   UKRAINICUM (DE)

VIADRINICUM (DE)

УКУ / НУЛП / ЛНУ / КМА

Węgry  TAK1  TAK  TAK3  NIE  TAK  HUNGARICUM  
Włochy  TAK  NIE  NIE  NIE  NIE    

1 Z umowy międzyinstytucjonalnej innej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku niewykorzystania przez nią miejsc, pod warunkiem, że jej program studiów jest pokrewny.

2 Doktoranci i pracownicy naukowi do 7 lat po doktoracie.

3 Studenci studiów magisterskich (II stopnia) i doktoranci.