mgr Regina Pilipavičiute-Gugała

 

lektor

e-mail: r.pilipaviciute@uw.edu.pl
pok. 314

 

 

 WYKSZTAŁCENIE

Magister psychologii, specjalność psychologia wychowawcza, 2005
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Warszawski

2006 -2012 Studia doktoranckie
Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki,
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski,

 WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

IX 2009 Kursy podnoszące kwalifikacje dla lektorów jęz. litewskiego (Uniwersytet Wileński, Katedra studiów lituanistycznych).

IX-XII 2006 Kurs „Emisja głosu dla doktorantów UW” (Uniwersytet Warszawski).

 NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

 2012 r. dotacja Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej dla młodych naukowców.

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • kultura pogranicza,
  • rodzina (jej historia, komunikacja, przekaz międzypokoleniowy),
  • psychoterapia

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

24-25 XI 2008  Konferencja naukowa pt. VIII starptautiskā zinātniskā konference „Aktuāli baltistikas jautājumi (VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne zagadnienia bałtystyki”), Ryga, Łotwa, tytuł referatu: „Etnografo atsakomybė ir etika pasienio tautų kultūrų tyrimuose” („Etyka i odpowiedzialność zawodowa etnografa w badaniach kultury pogranicza”).

26-27 XI 2007  Konferencja naukowa pt. VII starptautiskā zinātniskā konference „Aktuāli baltistikas jautājumi (VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne zagadnienia bałtystyki”); Ryga, Łotwa, tytuł referatu: „Etninės tapatybės išsaugojimo būdai Lietuvos – Baltarusijos pasienyje” („Sposoby zachowania tożsamości etnicznej na pograniczu litewsko-białoruskim”)

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ