dr Marta Brzezińska-Pająk

 

Zastępca kierownika ds. studenckich
Kierownik Pracowni Badań nad Filmem w Europie Środkowo-Wschodniej

adiunkt

e-mail: marta.brzezinska@uw.edu.pl
pok. 320

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister w zakresie kulturoznawstwa, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, 2006

2004-2006 studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (obecnie: Wydział Lingwistyki Stosowanej) Uniwersytet Warszawski;

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, 2013
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

Doktorantka w w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW;
Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW.

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE

Studia w zakresie filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim
studia w zakresie kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW;

Praca w instytucjach kultury, m.in. w biurze British Council w Warszawie oraz jako współpracownik portalu „Filmweb.pl” w zakresie dziennikarstwa filmowego (wywiady, relacje festiwalowe, recenzje i artykuły).

NAGRODY, GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE

Young Eastern European Fellowship w Centrum Badań nad Historią Współczesną w Poczdamie (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam) na rok 2014;

Współpraca z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (“Słownik Współczesnej Kultury Krajów Niemieckojęzycznych”);

Uczestnictwo w projektach poświęconych kulturze niemieckiej i kinu;

Laureatka nagrody i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka (ogólnopolski konkurs na teksty o tematyce filmowej pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej) – edycja 2008 i 2009.

II edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki poświęconą               współczesności obronioną w 2013 roku – wyróżnienie za dysertację: Spektakl-granica-ekran. Mur berliński w filmie niemieckim

Wyróżnienie, nadane przez Rektora UW za osiągnięcia wpływające na rozwój i prestiż Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzenie seminarium Rozrachunek z komunizmem w kinie polskim po 1989 w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej Polonicum, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 6.09-13.09.2015. 

CZŁONKOSTWO

 • Association of Adaptation Studies
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • The Surveillance Studies Network
 • The international research and information network on surveillance
 • German Studies Association
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (członek-założyciel)-sekretarz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • obrazowość współczesna, film (ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej),
 • relacje: kino-historia-pamięć, okres socjalizmu i transformacji w Europie,
 • teoria filmu i mediów,
 • socjologia filmu,
 • teoria i antropologia kultury,
 • historia i teoria fotografii,
 • studia nad nadzorem.

WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

1. Studencko-doktorancka sesja naukowa: Słowiańskie obrazy miłości,13-14 maja 2009 (Gdańsk). Tytuł referatu: Żurawie ze smutkiem odlatująceObrazy miłości w wybranych filmach młodego kina rosyjskiego
2. Międzynarodowa konferencja: 4th Annual Association of Adaptation Studies Conference British Film Institute (BFI Southbank), 24 – 25 września 2009 (Londyn, Wielka Brytania). Panel: Adapting Germany – New Approaches to German History and Culture (koordynator – Uniwersytet w Siegen). Tytuł referatu: Narratives of the ordinary. Fall of the Berlin Wall in German fiction and non-fiction films.
3. Międzynarodowa konferencja naukowa: Rok 1989 w Europie: Obraz – Pamięć – Zapis. 19 – 20 listopada 2009 (Warszawa). Tytuł referatu: The Fall of the Berlin Wall as Shown Through German Cinema. A Documentarian’s Perspective
4. Międzynarodowa konferencja: Komunizm na peryferiach – rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, 25-27.03.2011 (Spała). Tytuł referatu: I ty zostaniesz Indianinem czyli mit Dzikiego Zachodu i kultura Indian Ameryki Północnej w komunistycznej Europie  Środkowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)
5. Ogólnopolska konferencja naukowa: Potwory-hybrydy-mutanty, 23-25 lutego 2011 (Katowice). Tytuł referatu: Śliczne, dziwne, potworne – filmowe wizerunki sztucznych dzieci
6. Międzynarodowa konferencja naukowa, 10th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe – Transformation in Central and Eastern Europe: before, after, in the proces? 4-5 marca 2011 (Kraków). Tytuł referatu: Youth, communism and the cinema – construction of the past in selected German, Polish and Czech films produced after 1989
7. VI Międzynarodowa konferencja: Europa Środkowo-Wschodnia: zbliżenia. 17-18 listopada 2011(Warszawa). Tytuł referatu: „Generał w telewizorze mówi, że wojna” – odniesienia do telewizji w nowym kinie Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczącym wydarzeń okresu socjalizmu (na przykładzie kina polskiego i niemieckiego)
8. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur, 24-26 listopada 2011 (Wrocław); Referat: Muzyka, młodość i służba bezpieczeństwa albo o trzech motywach w opowiadaniu o socjalistycznej przeszłości w kinie polskim i niemieckim po 1989 roku .
9. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między Wschodem i Zachodem. Ukraina w kręgu historii i kultury, 29-30 listopada 2012 (Warszawa). Tytuł referatu: «Wernyhora» i «ukraiński step» jako polsko-ukraińskie lieux de memoire
10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Adaptacje, 3-4 grudnia 2012 (Katowice). Tytuł referatu: Zaadaptować dom. Filmowe konstrukcje Heimatu w kinie niemieckim wobec roku 1989
11. XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, 28-29 czerwca 2013r. (Olsztyn). Tytuł referatu: Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu «Rosja – Polska. Nowe spojrzenie»
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej / History of Central-European Cinema Intercultural Perspective, 5-7 listopada 2013r. (Łódź). Tytuł referatu: «Provincialism»  of / in the cinema of Central Europe (based on selected Polish, Czech and German films)
13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu. 20-21 listopada 2013r. (Warszawa). Tytuł referatu: Enerdowska subkultura punk jako element opowieści o politycznej zmianie 1989 roku
14. Ogólnopolska konferencja Problematyka małżeństw mieszanych (polsko-niemieckich). Rekonesans badawczy
Wydział Polonistyki i Pedagogiki, Międzywydziałowe Centrum Niemcoznawcze
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 15 luty 2014r.
Tytuł referatu: Obrazy relacji polsko-niemieckich w filmach „Miłość w Niemczech” i „Weselna Polka”
15. Międzynarodowa konferencja naukowa Political Linguistics III  (Re)construing nationhood in ‘(un)doing Europe’ today?
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 8-10 maj 2014r.
Tytuł referatu: Visual rhetoric and political change in film – based on German cinema related to the year 1989
16. Międzynarodowa konferencja zagraniczna “Wie ich das Ende der Welt gefeierte habe.” 1989 im Film Mitteleuropas
Centre Marc Bloch, 23-25 październik 2014, Berlin
Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Universität Paris Quest Nanterre / Centre Marc Bloch, Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne
Tytuł referatu: The fall of the Berlin Wall in German film. The perspective of the medium
17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analizy, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 5 grudnia 2014r.
Tytuł referatu: Pamięć o wojnie i wątki wiktymizacyjne w najnowszym filmie niemieckim

18. Międzynarodowa konferencja naukowa Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej 1970-2000. Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, 21-22 maja 2015. Tytuł referatu: Słabość i tandeta? Osiedla z wielkiej płyty i kultura materialna NRD w filmie po 1990

19. Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzeń w kulturze współczesnej. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 27-28 maja 2015. Tytuł referatu: Przestrzenie prywatne – wyobrażenie o sferze życia prywatnego w Niemieckiej Republice Demokratycznej w filmie niemieckim po 1990 roku

20. Międzynarodowa konferencja NECS (Network for Cinema and Media Studies) Archives for / of the future, Uniwersytet Łódzki we współpracy z SWPS, 18-20 czerwca 2015. Tytuł referatu: Film representations of the German Democratic Republic after 1989 – a counter-archive?

21. Ogólnopolska konferencja Czego pragną drony? Technologia, etyka i sztuka. Instytut Kulturoznawstwa UWr, Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr, 29 października 2015. Tytuł referatu: Oczy bogów? Wybrane filmowe wyobrażenia o dronach i technologii inwigilacji

22. Międzynarodowa konferencja naukowa Kino polskie jako kino transnarodowe, Instytut Sztuk Audiowizualnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 26-28 listopada 2015. Tytuł referatu: Bracia krwi – aktorzy polscy w westernach wytwórni DEFA

23. II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców Dyskursy widzialności pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, wspóorganizatorzy: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński, 8‒10 grudnia 2016 roku, Kraków. Tytuł referatu: Widzialne/niewidzialne – techniki inwigilacji w filmie współczesnym.

PUBLIKACJE W POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ